Otomasyon

Bina Otomasyonu, HVAC, Elektrik Sistemleri gibi sistemlerin merkezi bir yerden izlenmesi ve kontrol edilmesidir. Genel olarak Building management system (BMS) veya Buildin Automation System(BAS) olarak da geçer.

Bina Otomasyonu, bir binadaki sistemleri izlemek ve kontrol etmek için tasarlanmış ,işlemci tabanlı cihazların network ve diğer dahili  haberleşme kanalları ile bir araya getirilerek izlenmesi ve kontrol edilmesidir.

Bina Otomasyonu veya Veri Merkezi Otomasyonu hedefleri, gelişmiş kullanıcı konforu, bina sistemlerinin verimli çalışması, enerji tüketiminde azalma, işletme ve bakım maliyetlerinin azaltılması, artan güvenlik, geçmiş performans belgeleri, uzaktan erişim/kontrol/operasyon ve ekipman ve ilgili hizmetlerin yaşam döngüsünün iyileştirilmesidir.

Veri merkezlerinde Otomasyon sistemlerin arızlarını hızlı bir şekilde takip edip müdahale edebilmek için ayrı bir öneme sahiptir. Verinin çok önemli olduğu günümüzde verinin toplandığı binalar olan veri merkezlerinin Sonitek Bina Otomasyon sistemleri ile izlenmesi ve kontrol edilmesi sayesinden ciddi yönetimsel avantajlar sağlanmaktadır.

Bina Otomasyon sistemin temel işlevi, bina iklimini belirli bir aralıkta tutar, doluluk planına göre odalara ışık sağlar (aksine açık anahtarların olmadığı durumlarda), tüm sistemlerdeki performansı ve cihaz arızalarını izler ve bina bakım personeline arıza alarmları verir. Bir Bina Otomasyon Sistemi tarafından kontrol edilmeyen bir binaya kıyasla bina enerji ve bakım maliyetlerini azaltmalıdır. 2000’den sonra inşa edilen çoğu ticari, kurumsal ve endüstriyel bina bir Bina Otomasyon Sistemi içerir.

Sonitek olarak özellikle Veri merkezi Otomasyon ’unda uzmanlaşmış kadromuz ile veri merkezi binalarının daha verimli, çevreci ve kolay yönetilebilir olmasına katkı sağlıyoruz.